TEST NA OBECNOŚĆ HIV

Hiv Test

Zakażenie HIV rozpoznać można tylko po wykonaniu testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV. W innych badaniach laboratoryjnych wykonywanych z różnych przyczyn, np. w ramach badań okresowych w pracy, nie można stwierdzić zmian, które świadczyłyby o zakażeniu HIV. Powszechnie dostępne w laboratoriach diagnostycznych są testy wykrywające obecność przeciwciał przeciwko wirusom HIV-1 i HIV-2, opartych na metodzie ELISA.

Hiv Test

Wynik ujemny (negatywny) oznacza, że nie odnaleziono przeciwciał anty-HIV. Jeśli badanie wykonano przed upływem 6 tygodni od potencjalnego momentu zakażenia, wówczas wynik testu może być fałszywie ujemny. Nie można bowiem wykluczyć, iż doszło do zakażenia, a tylko nie powstała dostatecznie duża ilość przeciwciał przeciwko wirusowi, by zostały wykryte przez test. Ten okres od zakażenia do momentu pojawiania się przeciwciał anty-HIV nosi nazwę okienka serologicznego. Jeśli od ryzykownego zachowania minęło 12 tygodni i więcej, a wynik testu jest ujemny, oznacza to, iż w 100% nie doszło do zakażenia.

Hiv Test

Wynik dodatni (pozytywny) testu ELISA nie dowodzi jeszcze zakażenia. Wynik taki musi zostać potwierdzony, gdyż zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie. Potwierdzenia dokonuje się przy pomocy testu Western blot, który wykonuje kilka specjalistycznych laboratoriów w Polsce. W tym teście, także poszukuje się przeciwciał, ale skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom wirusa. się przeciwciał, ale skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom wirusa. Dopiero dodatni wynik testu Western blot upoważnia do stwierdzenia, iż pacjent jest zakażony HIV. się przeciwciał, ale skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom wirusa.

O krokach, które należy podjąć

po wykryciu zakażenia wirusem HIV poinformuje Cię doradca w naszym Punkcie przy wydawaniu wyniku testu.

Poniżej ulotka

informująca na temat kroków, które należy podjąć po rozpoznaniu zakażenia HIV