INNE ZAKAŻENIA I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

W związku z potrzebą podnoszenia poziomu świadomości i wiedzy społeczeństwa, Krajowe Centrum ds. AIDS, we współpracy z dr Bartoszem Szetelą i dr Łukaszem Łapińskim, opracowało teksty ulotek, które dotyczą najważniejszych zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs). Każdą z nich konsultowała merytorycznie prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Opracowano 9 ulotek w ramach serii POWIEDZ STOP WIRUSOM:

Celem każdej ulotki jest omówienie najważniejszych objawów danej jednostki chorobowej, możliwości zdiagnozowania i leczenia oraz sposobów zapobiegania.