Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny    Zapraszamy w godzinach:

  • wtorek od 16:00 do 19:00
  • czwartek od 09:00 do 11:00

tel. 503-147-303
e-mail: rejestracja@snr.org.plPunkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa w ramach Poradni NZOZ "Nadzieja Rodzinie"
prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

Zakażenie HIV rozpoznać można tylko po wykonaniu testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV. W innych badaniach laboratoryjnych wykonywanych z róznych przyczyn, np. w ramach badań okresowych w pracy, nie można stwierdzić zmian, które świadczyłyby o zakażeniu HIV. Powszechnie dostępne w laboratoriach diagnostycznych są testy wykrywające obecność przeciwciał przeciwko wirusom HIV-1 i HIV-2, opartych na metodzie ELISA.

Wynik ujemny ( negatywny) oznacza, że nie odnaleziono przeciwciał anty-HIV. Jeśli badanie wykonano przed upływem 6 tygodni od potencjalnego momentu zakażenia, wówczas wynik testu może być fałszywie ujemny. Nie można bowiem wykluczyć, iż doszło do zakażenia, a tylko nie powstała dostatecznie duża ilość przeciwciał przeciwko wirusowi, by zostały wykryte przez test. Ten okres od zakażenia do momentu pojawiania się przeciwciał anty-HIV nosi nazwę okienka serologicznego. Jeśli mineło 12 tygodni i wiecej od ryzykownego zachowania, a wynik testu jest ujemny, oznacza to, iż w 100% nie doszło do zakażenia.

Wynik dodatni ( pozytywny) testu ELISA nie dowodzi jeszcze zakażenia. Wynik taki musi zostać potwierdzony, gdyż zdarzaja sie wyniki fałszywie dodatnie. Potwierdzenia dokonuje się przy pomocy tekstu Western blot, który wykonuje kilka specjalistycznych laboratoriów w Polsce. W tym teście, także poszukuje się przeciwciał, ale skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom wirusa. Dopiero dodatni wynik testu Western blot upoważnia do stwierdzenia, iż pacjent jest zakażony HIV.