Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny    Zapraszamy w godzinach:

  • wtorek od 16:00 do 19:00
  • czwartek od 09:00 do 11:00

tel. 503-147-303
e-mail: rejestracja@snr.org.plPunkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa w ramach Poradni NZOZ "Nadzieja Rodzinie"
prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

ZADANIE PUBLICZNE HIV – „HIV – MINUS KONTYNUACJA”

Opublikowano: 19.04.2022W NZOZ „Nadzieja Rodzinie” przy ul. Karczówkowskiej 36 w terminie 19.04-31.10.2022r. PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY WYKONUJĄCY BADANIA W KIERUNKU HIV/AIDS realizuje zadanie publiczne pn. „HIV – MINUS kontynuacja”.

 

Dotacja pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Zadanie nr 8. Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego).


W ramach realizacji zadania zostaną opracowane i wydrukowane ulotki informacyjne nt. HIV/AIDS promujące działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, a ponadto zorganizujemy:

  • Dodatkowe bezpłatne dyżury doradcy i pielęgniarki – w czwartki w godz. 8.00-9.00 oraz w piątki w godz. 12.30-15.00
  • Zajęcia pn. „Człowiek jest spotkaniem…” (autorski program dr E. Laurman-Jarząbek i dr E. Mazur) przeznaczone dla pedagogów, psychologów i zespołów wychowawczych kieleckich szkół ponadpodstawowych (III LO z oddziałami integracyjnymi im. C. K. Norwida, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach), poruszających z młodymi ludźmi podczas godzin wychowawczych ważne tematy związane z ich przyszłością, bezpieczeństwem, zdrowiem
  • Zajęcia pn. „Chemsex – i co dalej…” (we współpracy z Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland/ Oddział Kielce) skierowane do studentów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK w celu przybliżenia im wiedzy m.in. nt.: NSP – nowych substancji psychoaktywnych i podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych, zarówno z uwagi na ich młody wiek i prawdopodobieństwo zetknięcia się z ryzykownymi sytuacjami podczas różnych spotkań towarzyskich, jak i ze względu na fakt, iż mogą być w przyszłości w zawodowym kontakcie np. z osobami/ofiarami przestępstw seksualnych (w tym również spowodowanych nieświadomym zażyciem środków odurzających, tzw. „pigułek gwałtu”).