Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny    Zapraszamy w godzinach:

  • wtorek od 16:00 do 18:00
  • czwartek od 09:00 do 11:00
  • piątek od 12:30 do 15:30

tel. 503-147-303
e-mail: nzoz@nadziejarodzinie.org.plPunkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa w ramach Poradni NZOZ "Nadzieja Rodzinie"
prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

Kobiece Pokolenie HIV Minus – kontynuacja

Opublikowano: 18.11.2021 

W miesiącach październik i listopad 2021 realizowany był program z Zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.  z 2020. 295 ze zm.) Zadanie nr 5. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego pt.

 

Kobiece Pokolenie HIV Minus – kontynuacja.


Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, a finansowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 


Zajęcia profilaktyczne dla studentek Położnictwa i Pielęgniarstwa "Ciąża i HIV pod kontrolą" realizowane były przez dr Edytę Laurman Jarząbek i dr Elizę Mazur.

 

Pobierz ulotkę [PDF]