Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny    Zapraszamy w godzinach:

  • wtorek od 16:00 do 18:00
  • czwartek od 09:00 do 11:00

tel. 41 36-69-400
e-mail: nzoz@nadziejarodzinie.org.plPunkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa w ramach Poradni NZOZ "Nadzieja Rodzinie"
prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

Zadania publiczne realizowane przez Stowarzyszenie

Opublikowano: 20.04.2018

"CANDIS – program dla użytkowników marihuany i haszyszu oraz ich rodzin i bliskich." i "Pokolenie HIV Minus- odpowiedzialne rodzicielstwo."Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul Karczówkowska 36 realizuje zadania publiczne dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
Zadania będą realizowane od 20.04.2018 – 31.10.2018 w siedzibie Stowarzyszenia.

  1. Wspieranie rekomendowanych programów profilaktycznych wskazanych systemie rekomendacji programów profilaktycznych na każdym poziomie profilaktyki. Tytuł zad. ‘CANDIS – program dla użytkowników marihuany i haszyszu oraz ich rodzin i bliskich.”
  2. Wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego Tytuł zad „Pokolenie HIV Minus- odpowiedzialne rodzicielstwo.”

 

Godziny otwarcia PKD Środa 13:00 - 16:00