Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny    Zapraszamy w godzinach:

  • wtorek od 16:00 do 18:00
  • czwartek od 09:00 do 11:00

tel. 41 36-69-400
e-mail: nzoz@nadziejarodzinie.org.plPunkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa w ramach Poradni NZOZ "Nadzieja Rodzinie"
prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

dodatkowy dyżur Punktu Kosultacyjno-Diagnostycznego w Kielcach

Opublikowano: 07.03.2018

w dniu 14 marca 2018 r. w godzinach 14:00 – 18:00W ramach  realizacji zadania publicznego „PUNKTY KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNE PROWADZĄCE ANONIMOWO I BEZPŁATNIE BADANIA W KIERUNKU HIV POŁĄCZONE Z PORADNICTWEM OKOŁOTESTOWYM”, dnia 14 marca 2018 r., w godzinach 14:00-18:00 odbędzie się dodatkowy dyżur Punktu Kosultacyjno- Diagnostycznego w Kielcach.

 

 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul Karczówkowska 36 realizuje zadania publiczne pod tytułem:

  1. „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin.” finansowane przez Gminę Kielce. Zadanie realizowane będzie od 01.03.2018 – 31.10.2018 w siedzibie Stowarzyszenia.
  2. „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii” finansowane przez Gminę Kielce. Zadanie realizowane jest w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Kielce. Zadanie realizowane będzie od 01.03.2018 – 31.10.2018.