Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny  Zapraszamy w godzinach:

 • wtorek od 16:00 do 18:00
 • czwartek od 09:00 do 10:30

tel. 41 36-69-400
e-mail: nzoz@nadziejarodzinie.org.plPunkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa w ramach Poradni NZOZ "Nadzieja Rodzinie"
prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

Sprawozdanie z konferencji

Opublikowano: 16.12.2015

zakażenie HIV - "Oswajanie nieznanego lądu" - Tarnów, 19 listopada 2015 rokuW dniu 19 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbyła się konferencja pod tytułem Zakażenie HIV – „Oswajanie nieznanego lądu”. Organizatorami konferencji byli Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Starosta Tarnowski i Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Tarnowskiego, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. Celem konferencji było pogłębienie wiedzy na temat problematyki HIV/AIDS, profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków psychoaktywnych jak również związanych z tym zachowań seksualnych, prezentacja dobrych praktyk osób zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  oraz poradnictwem w obszarze HIV/AIDS. Spotkanie zgromadziło sześćdziesięciu pięciu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele różnych instytucji terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, pomocy społecznej, służb mundurowych, przedstawicieli szkolnictwa, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak i placówek pozarządowych, którym nie jest obojętna problematyka HIV.   
Konferencje otworzył Pan Roman Łucarz – Starosta Powiatu Tarnowskiego, który serdecznie powitał zaproszonych gości.

 

Następnie zostały zaprezentowane prelekcje:

 • dr Edyta Laurman-Jarząbek - Akademia Ignatianum Kraków, koordynator doradca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie, Tarnowie i Kielcach
 • dr Eliza Mazur - Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, doradca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie, Tarnowie i Kielcach
  Rola i znaczenie testów w kierunku HIV. Poradnictwo około testowe

 

 • dr Edyta Laurman-Jarząbek - Akademia Ignatianum Kraków, koordynator doradca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie, Tarnowie i Kielcach
 • dr Eliza Mazur - Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, doradca Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie, Tarnowie i Kielcach
  Poradnictwo około testowe w grupie osób pozbawionych wolności i opuszczających zakłady karne

 

 • dr Renata Kowal, Wszechnica Świętokrzyska
  W kręgu podstawowych pojęć HIV/AIDS. Epidemiologia HIV/AIDS w Polsce

 

 • mgr Małgorzata Nowobilska-Stanios, Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego
  Monitorowanie zjawiska narkomanii i zakażeń HIV w Województwie Małopolskim

 

 • Renata Głowacka – Stowarzyszenie ,,Bądź z Nami” Warszawa
  Rola organizacji pozarządowych w profilaktyce zachowań ryzykownych. Formy pomocy osobom zakażonym Wirusem HIV ze szczególnym uwzględnieniem kobiet

 

 • Mgr Rafał Urbaś, Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
  Profilaktyka HIV w ,, systemie rodzicielskiej edukacji”

 

 • mgr Anna Borowiec, psycholog, seksuolog w trakcie certyfikacji - Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie
  Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych - dlaczego warto w nią inwestować

 

 • mgr Patryk Hajdo, psycholog, psychoterapeuta - Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie
  Niezdrowe zachowania jako wynik zdrowego rozwoju

 

 • mgr Angelika Michalik - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
  Świat społeczny osób żyjących z HIV w Polsce – autobiograficzne wywiady narracyjne

 

 • dr Renata Kowal - Wszechnica Świętokrzyska
  Wolontariat w pracy z jednostkami z grupy wykluczenia społecznego oraz osobami zakażonymi wirusem HIVKażdy z uczestników Konferencji ZAKAŻENIE HIV – „OSWAJANIE NIEZNANEGO LĄDU” otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych z zakresu tematyki HIV/AIDS, STI oraz profilaktyki uzależnień wraz z certyfikatem uczestnictwa.